Αυτοκόλλητα της συνέλευσης [Χειμώνας 2019-20]

Κολλιούνται στις γειτονιές της Αθήνας.