Ο μισθός μειώνεται επειδή αυξάνονται τα νοίκια

Αφίσα της συνέλευσης που κολλιέται στις γειτονιές μας.
Για ένα μαχητικό κίνημα μείωσης των ενοικίων !